Events

EVENT: Endocriene en metabole stoornissen binnen de JGZ

07-12-2018 | Driebergen
Dit jaar werd, net als vorig jaar, opnieuw een dag over het signaleren van stoornissen in groei en puberteit gehouden. Daarbij werd ook besproken welke aandoeningen daaraan ten grondslag kunnen liggen en wanneer verwijzing naar een kinderarts geïndiceerd is.
 
Child Healthcare Solutions was dit jaar met de stand aanwezig bij dit event. Bezoekers waren welkom bij de stand voor meer informatie over MKS online® en onze andere oplossingen.

NEWS: kind en ouder centraal in verbeterde overdracht Martini Ziekenhuis en KinderThuisZorg

01-12-2018 | Groningen
Het Martini Ziekenhuis en KinderThuisZorg starten per 1 december met het lanceringstraject (pilot) van MKS online®! Daarmee zijn zij de eerste zorginstellingen die aan de slag gaan met deze online gezondheidsomgeving specifiek gericht op kinderen en jongeren. 

Door deze samenwerking zetten het Martini Ziekenhuis en KinderThuisZorg een belangrijke eerste stap richting het meer transmuraal organiseren van kinderverpleegkundige zorg volgens de denk- en werkwijze van het Medisch Kindzorg Systeem (MKS).
 

Child Healthcare Solutions monitort de eerste resultaten in de praktijk en aan de hand van deze resultaten wordt MKS online doorontwikkeld.  Naast Groningen worden ook in andere delen van het land samenwerkingsregio’s gevormd tussen zorginstellingen om aan de slag te gaan met MKS online! 

 Lees het hele persbericht >

Meet Up Duurzaam Informatiestelsel voor de Zorg

10-09-2018 | Den Haag

Child Healthcare Solutions heeft een workshop verzorgd tijdens de Meet Up 'Duurzaam Informatiestelsel voor de Zorg'. Tijdens dit event van het ministerie van VWS, met als thema: 'En IK dan? De reis van de persona’s', had de bezoeker de kans om op een unieke manier kennis te maken met MKS online. 

De bezoeker kroop namelijk in de huid van een eindgebruiker (persona). Vanuit dat perspectief werden de workshops gevolgd. De beleving van de uiteindelijke gebruiker stond dus centraal.

NVK-congres 2018

13 juni t/m 15 juni | Papendal, Arnhem
Aansluitend aan het NVK Jubileum Eindsymposium 'Kindzorg zonder muren' vond het jaarlijkse NVK-congres plaats. Child Healthcare Solutions was tijdens het hele congres aanwezig met de stand!

NVK Jubileum Eindsymposium: Kindzorg zonder muren

12 juni 2018 | Papendal, Arnhem
Het NVK Jubileumjaar is ten einde gekomen en dit werd groots afgesloten met het 'NVK Jubileum Eindsymposium: Kindzorg zonder muren'. 
 
Een interessante dag waar ook Child Healthcare Solutions, als trotse partner van de jubileumsymposia en het eindsymposium, haar steentje aan heeft mogen bijdragen! Child Healthcare Solutions heeft een drukbezochte workshop verzorgd, waarbij deelnemers op een interactieve manier kennis konden maken met MKS naar huis. 

Zorg & ICT beurs

17 april t/m 19 april 2018 | Jaarbeurs Utrecht
Child Healthcare Solutions was ook dit jaar weer te vinden op de Zorg & ICT beurs in de Jaarbeurs Utrecht, dè beurs over digitale zorg en innovaties. 
 
De stand van Child Healthcare Solutions had als thema 'Playground'. Bezoekers konden zelf onze slimme oplossingen ontdekken en beleven op de iPads. 
 
Ook konden bezoekers zich weer even kind voelen door te 'hengelen' naar kermiseendjes. En dat werd veelvuldig gedaan! 

Jubileumsymposia NVK

Verschillende data | Door heel Nederland
Vanwege haar 125-jarig bestaan organiseert de NVK in 2017 en 2018 verschillende symposia. Child Healthcare Solutions was trotse partner tijdens deze evenementen en was dan ook regelmatig te vinden zijn op deze symposia, om bezoekers te informeren over onze slimme oplossingen! 

De jubileumsymposia vonden plaats op:
Donderdag 5 oktober 2017 - Groningen
Dinsdag 30 januari 2018 - Eindhoven
Donderdag 8 februari 2018 - Arnhem
Donderdag 15 maart 2018 - Den Haag

Congres 'Kind- en gezinsgerichte zorg zonder muren'

20 november 2017 | Nieuwe Buitensoci√ęteit Zwolle
Child Healthcare Solutions was op 20 november workshopleider tijdens het congres 'Kind- en gezinsgerichte zorg zonder muren', georganiseerd door Stichting Kind en Ziekenhuis en het Kinderfonds. Het congres had een gevarieerd programma aan de hand van vier thema's: Psychosociaal, digitale zorg, kwaliteit en onderzoek & wetenschap. Child Healthcare Solutions heeft in het kader van het thema 'Digitale zorg' een workshop over MKS online verzorgd. Een geslaagde sessie met goede vragen vanuit de zaal! Ook konden deelnemers onze slimme oplossingen bekijken bij onze stand op de kennismarkt.

De Kracht van Schakels

20 april 2017 | Van der Valk hotel Nijmegen Lent
Child Healthcare Solutions was spreker en workshopleider op het symposium 'De Kracht van Schakels'. Dit jaarlijkse symposium, georganiseerd door het Radboud UMC, had als thema 'Kinderoncologie in transitie'.
Child Healthcare Solutions verzorgde een presentatie over het Medische Kindzorgsysteem en een interactieve workshop over MKS online. Zowel ouders als zorgprofessionals namen deel aan onze workshop. Erg interessante dag!