ACTUEEL:
Eerste praktijkresultaten MKS online® bekend

 

 

 

 

MKS online® biedt het kind en ouders, maar ook het ziekenhuis en de zorgorganisatie buiten het ziekenhuis een online en praktische toepassing die het traject van ziekenhuis naar huis en de zorg thuis organiseert. Hierbij staat samenwerking, communicatie, eigen regie en eigenaarschap over eigen gegevens centraal. Kind en ouders hebben binnen MKS online® namelijk, net als het ziekenhuis en de zorgorganisatie, een eigen account waardoor zij altijd en overal hun eigen gegevens kunnen inzien. 

MKS online® bestaat uit drie modules: MKS verwijzen, MKS naar huis en MKS zorg thuis.

MKS verwijzen

 
MKS verwijzen is een interactief hulpmiddel voor professionals binnen en buiten het ziekenhuis om stapsgewijs te bepalen onder welke wetgeving de zorg voor het kind valt en naar welke instantie kan worden doorverwezen. Ook ouders (en/of het kind zelf) kunnen dit hulpmiddel gebruiken om inzicht te krijgen in het proces van doorverwijzen.
 
Gebruik MKS verwijzen direct:
  

MKS naar huis

MKS naar huis kan gebruikt worden bij het organiseren van de overdracht van ziekenhuis naar huis. Samenwerking en ruimte voor kind en ouders om mee te beslissen staan voorop. In MKS naar huis hebben kind en ouders dan ook een eigen account dat wordt gekoppeld aan het account van de kinderafdeling in het ziekenhuis, aan het account van de kinderarts én aan het account van de zorgorganisatie die de zorg buiten het ziekenhuis gaat verlenen. Allemaal werken ze samen in één online omgeving! 

Binnen MKS naar huis wordt niet alleen rekening gehouden met het medische aspect van het kind maar ook met de ontwikkeling, het sociale leven en de veiligheid. Dit worden ook wel de kinderleefdomeinen genoemd. 
Benieuwd hoe MKS naar huis precies werkt? Bekijk dan deze video! 

    
                             
                        
                                     
                                             

De stem van kinderen, jongeren en hun ouders 

Kinderen en jongeren die ziek zijn hebben het recht om altijd actief betrokken te worden bij hun eigen zorgproces. Binnen MKS naar huis is dan ook de zogenoemde ‘zorgbeleving’ ontwikkeld die zowel door kinderen en jongeren als door ouders ingevuld kan worden.

De zorgbeleving is een vragenlijst waarin kinderen, jongeren en ouders zelf kunnen aangeven welke ondersteuning zij nodig denken te hebben en hoe zij geholpen willen worden buiten het ziekenhuis. Naar aanleiding van de uitkomsten kunnen acties worden geformuleerd in het zorgplan. Zo ontstaat er ruimte om mee te beslissen! 

Bij de ontwikkeling van de zorgbeleving is er bewust onderscheid gemaakt tussen kinderen, jongeren en ouders. Zo sluit de inhoud altijd goed aan.

Deze organisaties werken samen binnen MKS naar huis:


       

 

ONTDEK MKS NAAR HUIS ZELF TIJDENS EEN GRATIS WORKSHOP

Bent u benieuwd naar de digitale omgeving van MKS naar huis? We komen graag een keer langs om de verschillende dashboards te laten zien. Ook kunt u dan zelf in de digitale omgeving rondkijken. 

​​Nieuwsgierig? Maak vrijblijvend een afspraak!


Neem contact met ons op!         

MKS zorg thuis

 
Zodra de zorg thuis is opgestart is het belangrijk dat het zorgplan altijd aansluit op de actuele wensen en behoeften van het kind en gezin. De module MKS zorg thuis zorgt voor het continu kunnen evalueren en bijstellen van het zorgplan tot het moment dat de zorg niet langer nodig is. De kinderarts blijft als eindverantwoordelijke continu op de hoogte van wijzigingen in het zorgplan. Is het zorgplan gewijzigd? Dan kan de kinderarts deze digitaal inzien en ondertekenen. Zo blijven de lijntjes kort! 

Ook in deze module is regie voor kind en ouder het uitgangspunt. Zij geven aan welke professionals toegang hebben tot hun dossier vanuit de domeinen Medisch, Ontwikkeling, Sociaal en Veiligheid. En daarnaast kunnen zij bijvoorbeeld ook zelf evaluaties aanvragen.  

MKS zorg thuis is in ontwikkeling.
 
   


 
 

Van beleid op papier naar digitaal systeem 

MKS online® is afgeleid van het Medische Kindzorgsysteem (MKS), een nieuw beleid voor het indiceren en organiseren van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis. Het MKS is in de praktijk ontwikkeld door verschillende organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor zieke kinderen en het is gebaseerd op ervaringen van gezinnen. 

In de rapporten ‘Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg’ en ‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’ wordt het MKS geïntroduceerd. De overheid heeft naar aanleiding van deze rapporten het MKS officieel verklaard als nieuwe landelijke werkwijze. MKS online® is een tool om volgens het MKS te werken. Meer weten over de systematiek van het MKS? Kijk dan op hetmedischekindzorgsysteem.nl