Kind en gezin centraal bij verbeterde overdracht

Martini Ziekenhuis en KinderThuisZorg

Het Martini Ziekenhuis en KinderThuisZorg gaan als eerste zorginstellingen aan de slag met MKS online: een online gezondheidsomgeving specifiek gericht op kinderen en jongeren. MKS online faciliteert de samenwerking tussen de betrokken zorgprofessionals en geeft kind en ouders een actieve rol in deze samenwerking. 

Door deze samenwerking zetten het Martini Ziekenhuis en KinderThuisZorg een belangrijke stap richting het meer transmuraal organiseren van kinderverpleegkundige zorg volgens de denk- en werkwijze van het Medisch Kindzorg Systeem (MKS). Arvid Kamps, kinderarts Martini Ziekenhuis: “De essentie is transmurale samenwerking, waarbij we ouders en kinderen de regie geven over hun eigen zorgproces”. KinderThuisZorg bevestigt dat. “We hebben al jaren behoefte aan een volledige overdracht waarin kind en ouders ook eigen regie hebben. Dit vinden wij terug in MKS online”, laat de landelijke kinderthuiszorgorganisatie weten.

Het Medisch Kindzorg Systeem (MKS) en MKS online
In Nederland wordt momenteel, met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Medisch Kindzorg Systeem geïmplementeerd. Deze systematiek kent een nieuwe set kwaliteitscriteria, specifiek gericht op kinderverpleegkundige zorg én een daarop aangepaste nieuwe werkwijze. Deze nieuwe werkwijze is gericht op het transmuraal organiseren van de zorg en het creëren van een centrale positie voor kind en ouders. 

Binnen MKS online krijgen kind en ouders deze centrale positie. Zij maken bijvoorbeeld zelf het zorgdossier aan, ze kunnen zelf aangeven waar ze graag hulp bij zouden willen en ze kunnen alle informatie die uitgewisseld wordt, volgen. Daarnaast wordt het ook voor de zorgverleners makkelijker. De kinderarts, die buiten het ziekenhuis ook eindverantwoordelijk is, kan het zorgplan voor thuis digitaal inzien en beoordelen.

Met MKS online kunnen ziekenhuizen en extramurale zorgorganisaties het MKS dus op een digitale manier implementeren. Sietske Verbree, kinderverpleegkundige Martini Ziekenhuis: “Het voordeel van het digitale systeem is dat het voor iedere gebruiker overzichtelijk en up-to-date is”. 

Pilot
MKS online wordt vanaf 01-12-2018 voor het eerst in gebruik genomen in de vorm van een pilot. Binnen deze pilot (in de branche beter bekend als ‘het lanceringstraject’) monitort Child Healthcare Solutions, ontwikkelaar van MKS online, samen met de gebruikers de eerste resultaten in de praktijk. "Tijdens de ontwikkeling van MKS online hebben kinderen, ouders en zorgprofessionals al veel input gegeven. Nu is het tijd voor de volgende stap waarbij de nieuwe werkwijze daadwerkelijk wordt ingevoerd in de praktijk. Aan de hand van praktijkervaringen zal MKS online worden doorontwikkeld.”

Naast Groningen worden ook in andere delen van het land samenwerkingsregio’s gevormd tussen zorginstellingen om aan de slag te gaan met MKS online.

ALS ZIEKENHUIS OF ZORGORGANISATIE BUITEN HET ZIEKENHUIS OOK DIGITAAL SAMENWERKEN AAN DE OVERDRACHT?

We komen graag vrijblijvend langs om een interactieve workshop te geven over MKS online. Zo maakt u meteen kennis met deze digitale gezondheidsomgeving en kunt u zelf ontdekken hoe het werkt!

Neem contact met ons op!