“”

Medische Kindzorg Protocollen® 

biedt (kinder)verpleegkundigen en (kinder)verzorgenden binnen én buiten het ziekenhuis kind- en gezinsgerichte protocollen binnen een digitaal systeem. Via een speciale app of via de online versie kunnen de protocollen op een overzichtelijke manier ingezien en gebruikt worden.  

De Medische Kindzorg Protocollen® zijn momenteel in ontwikkeling. Houd de website in de gaten voor alle ontwikkelingen!

Kind- en ontwikkelingsgericht

Een kind is zoveel meer dan alleen een ziek kind. Daarom houdt Medische Kindzorg Protocollen® rekening met de vier kinderleefdomeinen Medisch, Sociaal, Ontwikkeling en Veiligheid. Alle protocollen hebben aandachts- en observatiepunten op deze gebieden. Zo kan er maximale kwaliteit van zorg geboden worden. Daarnaast zijn deze protocollen ontwikkelingsgericht en houden rekening met kinder- én ouderparticipatie. 

 

Koppeling met de praktijk

De huidige protocollen die gebruikt worden voor kinderverpleegkundige zorg zijn meestal niet kind- en gezinsgericht. Ze zijn afgestemd op volwassenen en houden geen rekening met kinderen. Dit gaat onnodig ten koste van de kwaliteit van zorg die het kind ontvangt. Daarnaast heeft ieder ziekenhuis zijn eigen protocol. Dit betekent dat kinderen met dezelfde zorgvraag zorg ontvangen volgens verschillende protocollen. Een extramurale kinderverpleegkundige moet dan meerdere protocollen voor een handeling aanleren. Tijd voor verandering vond Child Healthcare Solutions! Samen met (kinder)verpleegkundigen zijn we aan de slag gegaan met kind- en ontwikkelingsgerichte protocollen. Deze protocollen zijn eenduidig en kunnen zowel binnen als buiten het ziekenhuis gebruikt worden.

Om de Medische Kindzorg Protocollen® up-to-date te houden zoeken wij zorgprofessionals binnen en buiten het ziekenhuis. Bekijk hier de vacature!